Trainingen van KOVA BV

Wanneer je nadenkt over bijscholing of een switch naar een andere bedrijfstak is het verstandig om je goed te oriënteren. Op internet vind je een hoop informatie over trainingen, cursussen en opleidingen. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen deze 3 manieren van scholing? Het kan nog wel eens verwarring oproepen en wanneer je op zoek bent naar een manier om geschoold te worden is het belangrijk dat alles duidelijk is.

Opleiding

Een opleiding duurt meer dan 1 dag en wordt altijd afgesloten met een examen of een toets. Een opleiding bestaat uit meerdere modules en geldt vaak als basis voor je verdere carrière. Bij het succesvol afronden van je opleiding ontvang je een diploma of certificaat. Voorbeelden van dergelijke opleidingen bij KOVA BV zijn; DTA, DIA, MVK en VKPM.

Training

Een training is vaak gericht om je bestaande vaardigheden uit te breiden, te actualiseren of verder te ontwikkelen. Een training woon je bij, duurt meestal één  dag en in sommige gevallen krijg je na het succesvol bijwonen van de training een certificaat.

Als we het over trainingen hebben bij KOVA BV bedoelen we:

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Na het volgen van deze training is de kandidaat in staat binnen het bedrijf adequaat op te treden bij incidenten volgens de gestelde procedures. De training is bestemd voor alle medewerkers van grotere en kleine bedrijven. De traning wordt afgesloten met een examen. Bij goed gevolg ontvangt de cursist een certificaat met een geldigheid van 1 jaar. Deelnemers die in het bezit zijn van een geldig EHBO diploma krijgen vrijstelling voor het onderdeel Levensreddend Handelen.

Herhaling Bedrijfshulpverlening (hBHV)

Het op peil houden van de theoretische kennis en praktische vaardigheden van de BHV-er is het doel van deze training. En dus bestemd voor BHV-ers die eerder een basiscursus BHV hebben gevolgd en hun certificaat willen verlengen. Er wordt geen officieel examen afgenomen. De cursist krijgt voldoende informatie en training tijdens deze cursus. Bij voldoende inzet ontvangt de cursist een verlengd certificaat met een geldigheid van 1 jaar.

Kleine blusmiddelen

Na afloop van deze training heeft de kandidaat voldoende kennis en vaardigheden om zelfstandig een beginnende brand te kunnen blussen. De training is bestemd voor medewerkers van grotere en kleine bedrijven die een beginnende brand moeten kunnen blussen. Bij voldoende inzet ontvangt de medewerker een verklaring van deelname.

Veilig werken langs de weg

De veiligheid van de man of vrouw op of aan de weg. Dit gebaseerd op het Handboek Wegafzettingen 96b; het zogenaamde kantonniersboekje (KB). Er wordt wel eens heel gemakkelijk gezegd dat je met het KB in de hand elke afzetting kunt maken. In theorie klopt dat. De werkelijkheid is vaak anders. Het kan goed zijn dat u op de aangegeven afstand nooit en te nimmer een bord kunt plaatsen want u staat bijvoorbeeld midden op het kruispunt. In het KB kunt u niet vinden wat u in dit geval moet doen. Het komt dan aan op inzicht. Om in ieder geval een deel van dat inzicht te krijgen is deze training opgezet.

Deze training is bedoeld voor mensen in de grond- weg- en waterbouw, groenvoorziening, infra en aanverwante bedrijfstakken die om veilig te kunnen werken langs de openbare weg zelf afzettingen plaatsen. Heel globaal gaat het om werken tussen 20 minuten en 20 uur. De training duurt één dag en richt zich op de meest voorkomende situaties binnen het bedrijf. De training wordt afgesloten met een examen. Bij goed gevolg ontvangt de kandidaat een certificaat met een geldigheid van 5 jaar. De training Veilig werken langs de weg telt mee voor de Code 95 scholingsuren voor CBR.

Werken als mangatwacht (buitenwacht)

De kandidaat wordt geleerd toezicht te houden bij een besloten ruimte en te handelen in noodsituaties. De training is bij uitstek geschikt voor personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van medewerkers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.

De training wordt afgesloten met een theorie- en praktijktoets volgens de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingengids. Bij goed gevolg ontvangt de cursist het certificaat 'Werken als buitenwacht' (mangatwacht) met een geldigheid van 3 jaar.

Eerstkomende opleiding

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Schrijf je nu nog in!

19 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

plaagdieren

Willekeurige opleiding

IPM Just do it! 2 dagdelen (voorheen 25 punten)

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top