Nederland afgezakt naar een bananenrepubliek?

Geschreven door Henk Onderstal Op woensdag 29 november 2017 in de categorie Algemeen.

Deze vraag stelde een Europese opdrachtgever mij nadat hij het rapport van KOVA BV had gelezen over straalgrit. Ik moet u eerlijk zeggen, ik had me zelf die vraag ook al ettelijke malen gesteld.

Als een willekeurige opdrachtgever samen met een asbestonderzoeksbureau en verwijderingsbedrijf een validatie wil doen om asbestwerkzaamheden om moverende redenen in een andere risicoklasse te krijgen, dan duurt het jaren en vele goed opgezette onderzoeken en werkplannen, voordat het zo ver is.

Alleen bij straalgrit heeft het slechts enkele weken geduurd tot de Inspectie SZW na studie van TNO en enkele andere onderzoeksbureau ’s / laboratoria er uit waren. Allerlei onderzoeken tonen volgens hen aan, dat de werkzaamheden rustig conform risicoklasse 1 gedaan kunnen worden. Krijg je als KOVA BV de opdracht om een aantal van die onderzoeksrapporten te bestuderen. Dan blijken daar zaken uit die ik niet begrijp!

Uit de door TNO verrichte analyses op de materiaalmonsters van verschillende locaties zou blijken dat het asbest in vergelijkbare hoeveelheden in het gebruikte en ongebruikte grit aanwezig is. Bovendien bleek dat er maximaal een gehalte asbest werd aangetroffen van 10 mg/kg droge stof. Dat zou de reden zijn voor I SZW om voor straalgrit de specifieke asbestregels in Afdeling 5 Arbobesluit niet van toepassing te verklaren. Echter zien wij in de rapporten wel hogere percentages tot 200 mg staan! Bovendien gaat I SZW voorbij aan de concentratie gevaarlijke alluminiumsilicaten die tijdens het straalproces vrijkomen. Daar bovenop constateren wij sowieso een slechte stofbeheersing in veel hallen.

Ook zijn er o.a. NEN 2991 onderzoeken gedaan. Vaak is zelfs het minimum aantal kleefmonsters niet genomen. Het gaat om hallen met soms meer dan 3000 M2 vloeroppervlak.

Dan zegt de NEN 2991 in artikel 5.2.1: Beoordeling van hoge constructies              “ Wanneer er asbest wordt aangetroffen in hoge constructies, zoals een elektrische centrale, een liftschacht, een verticale leidingstraat in een chemische fabriek, een hangar enz., dan geven metingen die uitsluitend op de onderste vloer worden uitgevoerd onvoldoende garantie dat er ook op de hoger gelegen punten geen asbest aanwezig is. Beschouw in dat geval alle plaatsen waar een werkvloer is aangebracht (zie inventarisatie) of zich een roostervloer bevindt als een afzonderlijke verdieping. Bij hoge constructies zonder bordes of tussenvloer wordt elke 10 m in hoogte als een afzonderlijke fictieve verdieping beschouwd".

Wanneer bij meer dan één verdieping in één ruimte het vloeroppervlak kleiner is dan 9 m2 (bijvoorbeeld een liftschacht) plaats dan twee meetpunten op de laagste vloer. Op elke volgende tussen-‘verdieping’ of tussenbordes kan worden volstaan met één meetpunt per verdieping. Uiteraard moet ook de beoordeling zich over de gehele hoogte van het bouwwerk of de constructie uitstrekken “.

In de door KOVA BV onderzochte rapporten blijkt dat alleen de vloeroppervlakken onderzocht zijn. In geen enkele hal zijn de wanden of muren onderzocht! Dit terwijl deze hallen in hoogte variëren van 30 tot 60 meter.

In de rapporten worden ook goed bedoelde adviezen gegeven: “De hal heeft een oppervlakte van 3200 M2. Men kan eventueel het asbesthoudend straalgrit naar de zijwanden vegen, zodat er op het middenpad gewoon gewerkt kan worden”. Dus rijden er vervolgens vorkheftrucks door de hal!

Of het volgende advies: “ Ondanks dat de werkzaamheden in risicoklasse 1 vallen, raden wij u ten sterkste aan het werk door een SC 530 gecertificeerd bedrijf te laten uitvoeren en aan het einde kleefmonsters en luchtstofmonsters te laten nemen, zodat U zeker weet dat de hal veilig betreden kan worden”.

Als dan ook nog blijkt dat de hal vrijgegeven is door een geaccrediteerd laboratorium conform de NEN 2990 en vervolgens de Inspectie SZW bij een bezoek schriftelijk aangeeft dat er op deze locatie volgens de regels gewerkt is, dan zeg ook ik Nederland is een bananenrepubliek geworden. Een ander redelijk antwoord kan ik mijn opdrachtgevers niet geven. U wel?

Henk Onderstal

Eerstkomende opleiding

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Schrijf je nu nog in!

19 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

gasmeten

Willekeurige opleiding

Gasmeten EX-OX-TOX

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top