KOVA OOK KENNISCENTRUM VOOR VvE ‘s.

Geschreven door Henk Onderstal Op dinsdag 12 december 2017 in de categorie Algemeen.

 

Van de ruim 125.000 Vereniging van Eigenaren (VvE’s) in Nederland blijkt (volgens VvE belang) dat meer dan de helft niet adequaat functioneert. Er wordt geen onderhoud gepleegd, en de waarde van het complex en de afzonderlijke appartementen gaat achteruit.

Elke appartementseigenaar is verplicht om samen met de andere eigenaars het gebouw te onderhouden. Zo is sinds 2008 iedere VvE o.a. verplicht een reservefonds voor groot toekomstig onderhoud te hebben. Er blijken dus vele “slapende of stille” VvE ’s te zijn.

Gezamenlijk onderhoud plegen is er dan veelal niet bij. Soms is er ook geen collectieve opstalverzekering, en dat kan grote nadelige gevolgen hebben voor de eigenaars. Als er geen onderhoud wordt gepleegd, verpaupert het pand. De waarde van de appartementen en het complex daalt. Dat is niet nodig, want met een gezamenlijke aanpak valt veel te bereiken. Daarnaast blijkt dat de VvE ’s die wel functioneren, vaak geconfronteerd worden met onderwerpen waar men als bestuur geen weet van heeft.

Zo is er in appartementen vaak veel asbest aanwezig, we hebben het dan over de appartementen welke gebouwd zijn vóór 1994. Als Kennis- en opleidingscentrum voor verantwoord leren omgaan met gevaarlijke stoffen mag KOVA steeds vaker ondersteuning en advies aan VvE ‘s bieden.

Aan de orde was onlangs de vraag of de rookgasafvoerleidingen, tot de gemeenschappelijke zaken behoren. Dat is weer van belang om de vraag te kunnen beantwoorden of de kosten van herstel of vervanging daarvan voor rekening van de eigenaar of juist van de VvE komen. Het antwoord op deze vraag is niet snel in wetgeving te vinden. Met gezond verstand alleen kan men het antwoord ook niet altijd geven. Het antwoord is te lezen in het toepasselijke modelreglement, alhoewel het daar ook dat vaak onduidelijk en dubbelzinnig in staat. De reglementen van de VvE (het modelreglement en de splitsingsakte samen) moeten in samenhang met elkaar gelezen worden.

Door deze ondoorzichtige regelgeving en het “mistig gebeuren” rond asbest, voelen besturen zich dan vaak “overvallen” wanneer men opeens met asbest geconfronteerd wordt. KOVA wordt vaak gevraagd om tijdens een ledenvergadering van een VvE uitleg te geven over asbest en hoe je daar als VvE en eigenaren mee om kunt gaan. In dat kader is dus niet onbelangrijk wat de VvE in haar statuten heeft beschreven aangaande de splitsingsacte. Wanneer dat niet duidelijk is beschreven kan dat tot juridische problemen leiden en dus tot meningsverschillen tussen eigenaren van appartementen.

Er hoeven maar één of enkele eigenaren een andere mening te hebben en het bestuur van de VvE ziet zich geconfronteerd met conflicten en grote onkosten. Door vooraf als bestuur te weten wat de wettelijke voorwaarden rond asbest zijn en hoe deze planmatig zijn toe te passen, kan men veel problemen voorkomen en kosten besparen.

Onlangs werd bijvoorbeeld een VvE-bestuur daar ook mee geconfronteerd. De afgelopen jaren had men in een paar appartementen de asbesthoudende rookgasafvoer te laten verwijderen, de kosten daarvan waren nogal omvattend. Als KOVA hebben we aangegeven dat het beter en goedkoper is een gezamenlijke asbestinventarisatie te laten doen van het gehele bouwwerk. Vervolgens zou er een beheersplan gemaakt worden, waarin op basis van bevindingen vastgelegd wordt, wat wanneer verwijderd zou moeten worden. Daartoe stemde de ledenvergadering na een voorlichting van KOVA mee in en werden offertes aangevraagd.

Enkele eigenaren waren het niet eens met de gang van zaken en stapten naar de rechter. Men wilde niet mee betalen aan werkzaamheden die hun appartement niet aangingen. Als asbestadviseur werd KOVA gevraagd samen met een advocaat de zaken van de VvE te behartigen. Met name het feit dat een totale asbestinventarisatie gevolgd door een beheersplan tot kostenbesparing kan leiden was voor de rechter een gezamenlijk belang.

Ook de rechter was het eens met de stelling dat op basis van de splitsingsacte bepaalde kosten voor de vereniging waren en niet voor een eigenaar van één appartement; dus werd de VvE in het gelijk gesteld en de klagende partij veroordeeld tot de kosten van het proces. Wat erger is, is het feit dat eigenaren van een appartement in hetzelfde gebouw elkaar voorbij lopen, omdat men vooraf niet duidelijk op de hoogte was van de betreffende wetgeving. Wilt u dat voorkomen? Neem vrijblijvend contact op: info@kovabv.nl

 

Eerstkomende opleiding

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Schrijf je nu nog in!

19 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

asbest

Willekeurige opleiding

Asbestinstructie voor risicoklasse 1 werkzaamheden

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top