KOVA breidt uit met opleidingen voor de plaagdierenbranche

Geschreven door Ineke Kries Op donderdag 19 april 2018 in de categorie Algemeen.

KOVA breidt uit met opleidingen voor de plaagdierenbranche

Persbericht

Volledig nieuwe trainingen met focus op praktijk Oosterbeek, 19 april 2018

Vanaf deze maand biedt kennis- en opleidingscentrum KOVA opleidingen en nascholingsdagen aan voor de plaagdierenbranche vanuit Oosterbeek. Er is grote vraag onder plaagdierspecialisten naar een opleider die het totaal anders aanpakt: een toegankelijk theoretisch deel met vervolgens opdrachten in praktijksituaties. Dit wordt gecombineerd met e-learning. Door het volgen van de opleidingen kunnen plaagdierspecialisten beter inspelen op de veranderende wet- en regelgeving.

Dennis Garritsen, operationeel manager van KOVA, is zeer verheugd over de uitbreiding: “Met ons aanbod voor de plaagdierenbranche zorgen we voor vernieuwing in de markt, want zowel preventie als bestrijding krijgt volop aandacht. Dit doen wij niet alleen door de focus te leggen op praktijkgerichter werken met de deelnemers, maar ook gebruik te maken van interactieve middelen. Zo wordt het behalen van punten waardevol én erg leuk om te doen.” KOVA werkt met een aantal zeer ervaren docenten en trainers uit de branche vanuit de locatie in Oosterbeek.

Praktijk en interactie met de Ratten Academy

Een van de nieuwe opleidingen is de nascholing Ratten Academy, waarbij je in één dag alle bijzonderheden leert over ratten en een professionele aanpak voor beheersing. Voorafgaand aan de nascholingsdag krijgen deelnemers via e-learning al lesstof aangereikt. De training begint met een theoriegedeelte en vervolgens een praktijkopdracht. De deelnemers gaan naar buiten voor een ratteninspectie en het maken van risico-inventarisatie inclusief plan van aanpak voor beheersing. Vervolgens gaan de deelnemers gezamenlijk het plan uitvoeren en wordt de aanpak onder leiding van de docent besproken. Hierna volgt een korte quiz met een app om alvast de theorie te toetsen en gaan deelnemers met elkaar in discussie aan de hand van verschillende stellingen. Als afsluiting van de nascholingsdag volgt een examen.

Rob van Veldhuijzen, docent van KOVA: "De nieuwe manier van lesgeven is een mooie uitdaging voor de deelnemers en ook voor mij, want in geen jaren is er een opleider geweest die op deze manier werkt. Dat is van zeer toegevoegde waarde voor de gehele plaagdierenbranche."

Beheersing belangrijk

Binnen de aanpak van plaagdierenoverlast is een verschuiving gaande van rodenticiden naar een IPM-aanpak, waarbij ingezet wordt op preventieve maatregelen in plaats van chemicaliën. Ook de toename van ratten in stedelijke gebieden en het bestrijden van ratten is begin dit jaar aan banden gelegd door de nieuwe Omgevingswet. Deze veranderingen vragen een andere werkwijze om plaagdieren te beheersen en zorgt uiteindelijk voor een duurzame en leefbare omgeving.

Eerstkomende opleiding

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Schrijf je nu nog in!

19 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

asbest

Willekeurige opleiding

Asbest herkennen

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top