DOOR DE BOMEN HET ‘ASBESTBOS’ NIET MEER ZIEN.

Geschreven door Henk Onderstal Op maandag 16 april 2018 in de categorie Algemeen.

DOOR DE BOMEN HET ‘ASBESTBOS’ NIET MEER ZIEN.

Afgelopen week zag ik twee berichten op internet. Het bericht met bovenstaande foto van Buienradar, aangaande het geringe zicht dat men op die dag zou hebben en het bericht over de asbestregelgeving. Deze laatste met een scala aan reacties.

Diverse mensen hebben me de afgelopen tijd gevraagd: “Henk, hoe zit het nu? Waarom zijn er zoveel regels en wie bepaalt nu wat? Na wat simpele uitleg ('u weet wel' ... Gezond Boeren Verstand) waren de meeste mensen van mening dat het toch een zeer ingewikkelde materie is.

En dat is nu precies de uitdaging voor KOVA BV als Kennis & Opleidingscentrum! Wij leiden niet alleen mensen op zodat men op een verantwoordde manier kan werken in de asbest-, riolen-, en plaagdierenbranche. Maar juist als kenniscentrum houden wij alle ontwikkelingen en kennis paraat en bundelen deze naar gelang de behoefte van een opdrachtgever.

Wij zien een toename van vragen voor ondersteuning en advies bij KOVA. Een vastgoedbeheerder die vanuit zijn doelstelling en werkwijze wil weten wat voor zijn organisatie van belang is in geval van asbest. Of een vastgoedonderhoudsbedrijf dat moe wordt van alle eisen die er gesteld worden, in geval er asbest bij een project in het geding is. Het vastgoedonderhoudsbedrijf wilde weten, aan welke regels zij als werkgever en als hoofdaannemer dienen te voldoen. Ook wilden zij een onafhankelijk partner die voor hen asbestinventarisatierapporten kan beoordelen.

Een woningbouworganisatie die voorlichting wil geven en daar een onafhankelijke deskundige voor zoekt. Zeker bij de problematiek rond het straalgrit hebben we als KOVA in binnen- en buitenland opdrachtgevers mogen ondersteunen. Iets wat nog steeds actueel is, want fase 2 blootstelling tijdens opruimen asbest is door ISZW en TNO niet afgerond met een rapportage.

Onze ondersteuning is erop gericht om duidelijkheid te geven waarom en in welke mate zaken rond asbest noodzakelijk zijn. Met als resultaat dat voor een aantal opdrachtgevers een juridisch dreigement niet uitgevoerd hoefde te worden. Dit nadat samen met andere betrokkenen de zaken op een juiste wijze in het juiste perspectief werden geplaatst.

Daarnaast - en dat is denk ik het belangrijkste - hebben we in veel gevallen de onrust en onwetendheid rondom asbest bij mensen mogen wegnemen en kunnen aantonen dat asbest weliswaar een gevaarlijke stof is, maar dat dit afhankelijk is van veel factoren.

Mocht u of uw organisatie ook door de bomen het ‘asbestbos’ niet meer zien, neem gerust contact met ons op via info@kovabv.nl of tel.nr. 026 7634500.

Wij adviseren u graag.

Henk Onderstal

Eerstkomende opleiding

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Schrijf je nu nog in!

19 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

asbest

Willekeurige opleiding

Opfrisopleiding Asbestdeskundige SC 570 / DTA C

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top