Does lief

Geschreven door Ineke Kries Op dinsdag 5 maart 2019 in de categorie KOVA.

Does lief

Mevrouw van Ark doeslief!!!

Beste mevrouw van Ark, weet u dat er elke ochtend ruim 7200 mensen in Nederland vroeg aan het werk gaan om te zorgen dat asbesthoudend materiaal op een veilige en milieuverantwoorde wijze wordt verwijderd?

Weet u,

  • dat deze mensen allemaal een goede opleiding hebben gevolgd om hun werk veilig te doen? Voor henzelf maar zeker ook voor de omgeving?
  • dat asbestwerkers nu al maandenlang in de media behoorlijk negatief ten toon worden gesteld?

Weet u,

  • dat ASCERT met name steunt op zeer veel vrijwilligers die hun kennis en kunde gratis en voor niets aanbieden, om zo hun werkzaamheden nog beter te professionaliseren?
  • dat we als asbestwerkers doodmoe en misselijk worden van de negatieve beïnvloeding die sommige organisaties naar buiten brengen? Omdat ze teveel geld denken kwijt te raken aan asbestwerkzaamheden? Dat zij risico’s berekenen op een wijze waar je alle kanten mee op kan? Waar men aan de hand van grote marges elk risico zo klein kan maken als je maar wil?

Weet u,

  • dat dezelfde stuwende kracht achter die negatieve publiciteit al jaren lid is van zowel het Centraal College van Deskundigen en de werkkamers, waar we uw regels en voorstellen bespreken? Dat juist deze organisatie het voorstel om meer studie te doen naar risicogericht asbestbeleid heeft tegen gehouden?

Weet u,

  • dat we een goede opleiding hebben gevolgd en we heel goed weten wat de risico’s van asbest zijn?
  • dat het pijn doet te horen dat de risico’s van asbest worden overschat, terwijl we wel enkele collega’s aan asbest hebben verloren?

Beste mevrouw van Ark, doe ’s lief en breng onze opmerkingen morgen eens naar voren in het Tweede Kameroverleg.

Doe ’s lief,

  • mevrouw van Ark en kom eens samen met enkele Kamerleden een opleidingsdag mee maken.
  • en laten voor en tegenstanders van het huidige asbestbeleid nu eens SAMEN werken aan regels.

Doe ’s lief!

  • Vertelt u de leden van de Tweede Kamer eens dat ze de asbestsector op een normale wijze benaderen. Vertel ze dat we trots zijn op ons vak en dat we alle mensen die vinden dat het anders kan graag uitnodigen met ons als asbestwerkers in gesprek te gaan.

 

 

 

Eerstkomende opleiding

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Schrijf je nu nog in!

19 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

asbest

Willekeurige opleiding

Opfrisopleiding Asbestdeskundige SC 570 / DTA C

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top