Diploma- uitreiking Middelbaar Veiligheidskundige Asbest (MVK A).

Geschreven door Henk Onderstal Op vrijdag 13 oktober 2017 in de categorie Algemeen.

 

In de petrochemie, bij utiliteitsbedrijven, in de bouw en veel andere sectoren is de middelbaar veiligheidskundige een begrip. Het is de opleider, adviseur, coördinator en onderzoeker die je op de werkplek tegenkomt. De projectveiligheidskundige, VCA-auditor, instructeur die het beleid vertaalt naar de praktijk.

Dit praktische en zeer afwisselende werk moet niet onderschat worden. Het gaat om stevige inspanningen, maar ook om spraakmakende opbrengsten. Het werk van de middelbaar veiligheidskundige is beslist niet minder dan van een hoger veiligheidskundige of arbeidshygiënist. Het is vooral van groot belang voor een goede implementatie van het vastgelegde beleid. Dus zorgen dat de ‘papieren veiligheid’ echt werkelijkheid wordt. Om risico’s van werk goed te kunnen begrijpen, beoordelen en verminderen is een stevige nascholing nodig. Dat kostte de 5 kandidaten ongeveer een jaar studie.

In dat jaar leerde men niet alleen veel over wetten en regels, maar vooral ook technieken en goed communiceren. Men werkte als cursisten intensief samen, maar moesten ook zelfstandig werken: studeren volgens een studiewijzer, bedrijfsopdrachten uitvoeren en een eindopdracht uitwerken, rapporteren en verdedigen. Een pittig, maar boeiend jaar, waarin de kandidaten zichzelf ontwikkelt hebben en aan hun toekomst hebben gewerkt.

Donderdag 12 oktober was het zo ver! In een zaal vol genodigden en belangstellenden werd bij KOVA in Oosterbeek de diploma- uitreiking gehouden. Het feest werd vooraf gegaan door een minisymposium.

Door Gerard de Groot van GPM training werd gesproken over de “geboorte van de MVK Asbest”. Hoe de initiatiefnemers voelden dat er behoefte was aan een functie waar vakdeskundige medewerkers leren hoe men het Arbobeleid op een praktische wijze kan vertalen naar de dagelijkse praktijk. Voorbeelden daarvan zijn de scripties die de kandidaten dienden te maken en verdedigen. Daarbij zijn zaken uit de dagelijkse praktijk aangepakt om aan een risicobeheersing te werken waarbij alle risico ’s tegen elkaar worden afgewogen. Te denken aan de scriptie over het werken met hijskranen en werkbakken. Maar ook de kennis binnen de brandweerorganisatie rond asbest en de risico’s voor de brandweermensen zelf.

Kees van Dongen voorzitter van ASCERT; de beheersstichting namens de Minister van SZW ren aanzien van de certificatieregelingen rond asbest gaf in zijn presentatie aan, dat er naast het risico van asbest nog veel andere risico’s bij het werken aan asbest aan de orde kunnen komen. Een goede risico- beheersing en afweging is dan ook een vereiste, waar door deze opleiding mensen “tools” in handen krijgen om samen met de asbestwerkers een klus zo in te richten, dat alle risico’s op een beheersbare wijze worden aangepakt. In het verleden werden veel regels in de asbestsector aan de hand van aannames ingesteld. Door risico’s echt af te wegen in de totale situaties zijn we als branche op de goede weg. Meten is weten!

Annemarie Timmermans van Camina gaf als gedragsveiligheidskundige aan, dat naast vakinhoudelijke kennis een veiligheidskundige met name een goede relatie dient op te bouwen met de mensen die het echte werk uitvoeren. De mensen die met hun “poten in de klei “staan. Door het vertrouwen van de collega ’s te winnen, werk je aan een werkrelatie waarin men samen op een open en vakkundige wijze risico’s aan kan pakken. Daar zal men een andere wijze van samenwerken voor moeten hanteren. Dat wil voor de asbestsector dus zeggen dat men moet stoppen met toezichthouden, maar moet beginnen met coachen, zoals op de website van Camina is te lezen.

Namens de eerste geslaagde MVK ’ers asbest sprak Sander Kan. Eigenaar en werkgever van ABK asbestsanering. Die direct de handschoen in de ring wierp, door te stellen dat het resultaat van deze zware opleiding voor hem de basis is, om in toekomstige discussies over de asbestregelgeving binnen ASCERT het geleerde in de praktijk te brengen. Hij benadrukte dit voornemen aan de hand van een praktijkvoorbeeld: “ het verwijderen van asbest in een woning in risicoklasse 2a”. Door een vergelijk te maken van hoe deze werkzaamheden conform te regelgeving gedaan diende te worden, wat dat naast financiële nadelen ook extra risico’s voor de medewerkers kan inhouden. Zo leverde Kan een belangrijke reden aan, waarom mensen in de sector stoppen met werken in een branche waar men jaren met plezier gewerkt heeft.

Tenslotte reikte Gerard de Groot op ludieke wijze de diploma’s uit door van elke kandidaat een beschrijving te maken hoe de gediplomeerden tijdens de opleiding zich ontwikkeld hadden. Al en met een geslaagde opleiding. Niet alleen voor de gediplomeerden, maar voor de gehele asbestsector. KOVA heeft hiermede een ontwikkeling in gang gezet om op een effectieve wijze binnen de sector aan risicobeheersing en professionalisering te doen.

Eerstkomende opleiding

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Schrijf je nu nog in!

19 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

veiligheid

Willekeurige opleiding

Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon (KVP)

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top