Dáág 2017, WELKOM 2018

Geschreven door Henk Onderstal Op woensdag 20 december 2017 in de categorie Algemeen.

Deze laatste dagen van 2017 zijn bij uitstek bedoeld om achter- maar vooral vooruit te kijken. Op het kantoor van KOVA BV worden de dagen tussen Kerst en Nieuwjaar gebruikt om 2017 af te ronden en onze zaken te archiveren. Ook vinden we het goed om de telefoon te bemensen, voor advies of ondersteuning!

Het betekent ook dat er tijd is om vast te stellen hoe 2017 voor KOVA en haar medewerkers is geweest. Het was het jaar van de opbouw. Na een moeizame start, mogen we einde 2017 met trots vaststellen, dat steeds meer bedrijven, overheden en instanties KOVA weten te vinden. Belangrijk is eveneens te bemerken, dat onze medewerkers worden herkent en men daarom juist contact met ons zoekt. Het blijkt weer eens: “ het gaat niet om de tent, maar om de vent”.

Wij mogen met een tevreden gevoel terug kijken op het afgelopen jaar. Ons cursistensysteem is aangepast, waarbij we van oudsher alle opleidingsgegevens van alle mensen die bij KOVA of haar voorganger een opleiding hebben gevolgd, kunnen reproduceren. Velen van u hebben dat reeds bemerkt. We attenderen u er telkens op tijd op, wanneer certificaten van medewerkers dreigen te verlopen. Een service welke door velen van u op prijs wordt gesteld.

KOVA is geen certificatenfabriek, maar een Kennis- en opleidingscentrum. Mensen krijgen bij ons niet alleen een certificaat, nee belangrijker is dat ze een vak leren. Asbest verwijderen, inventariseren, of rioolwerkzaamheden verrichten, of verontreinigde grond saneren is een vak om trots op te zijn. Deze mensen helpen het milieu te verbeteren, het zijn wereldverbeteraars, die vaak onder extreme omstandigheden zorgen dat kinderen, mensen in betere leefomstandigheden gaan verkeren.

Voor de eigen gezondheid en veiligheid is het noodzakelijk dat medewerkers hun vak niet alleen beheersen, maar ook preventief kijken naar alle arbeidsomstandigheden tijdens hun werkzaamheden. Daarom houden wij er niet van, de mensen een “trucje” te leren, zodat men snel door het examen heen komt. Nee wij vinden dat mensen alle ins en outs van hun vak behoren te kennen en dienen te weten hoe ze daar op dienen te anticiperen. Anderen mogen dat overtollige ballast noemen, wij noemen dat vakmanschap!

Met veel trots heeft KOVA BV samen met GPM training & consult gewerkt aan de nieuwe opzet van de opleiding Middelbaar VeiligheidsKundige Asbest, hetgeen resulteerde in de certificering door Hobeon SKO. Trots zijn we op de eerste groep gediplomeerde MVK ‘ers.

Het is fijn te bemerken, dat enkele van de eindscripties die de mensen moesten verdedigen momenteel in allerlei overleggremia binnen de asbestsector gebruikt worden. Eigenlijk een logisch gevolg! Binnen de asbestsector is men gewend te zorgen dat alles voldoet aan de eisen van het certificatiestelsel. Tijdens de MVK opleiding hebben kandidaten geleerd om preventief naar de werkzaamheden en omstandigheden te kijken. Dat heeft tot discussie en overtuiging geleid, maar de resultaten zijn er naar! Kandidaten hebben de voordelen van deze andere benadering van hun werkzaamheden opgepikt en gaan er voor!

Bij KOVA is de eerste letter van Kenniscentrum met extra grote hoofdletter geschreven. Binnen onze organisatie en netwerk verzamelen, bundelen en verwerken we alle relevante kennis en informatie om zodoende andere verantwoord te leren omgaan met gevaarlijke stoffen. Op deze wijze kunnen wij organisaties die “overvallen” worden door situaties waar zij geen tot nagenoeg geen specifieke kennis van hebben, van dienst zijn. Bovendien wil men vaak een onafhankelijk advies, afgestemd op hun eigen specifieke situatie. Dat is één van de grootste pijlers waarop wij mogen bouwen. Op deze wijze mochten wij het afgelopen jaar gemeenten, woningbouwcorporaties, vereniging van eigenaren, en zelfs internationale overheden ondersteunen, waarbij zelfs rechtszaken niet geschuwd werden. Denk bijvoorbeeld aan het dilemma rond straalgrit, waar wij ons steeds vastgehouden hebben aan risicogestuurd beleid, in plaats van de regeltjes creatief toepassen vanwege het economisch belang. Wij wijzen werkgevers daarmee op hun “zorgplicht” vanuit de Arbowet.

Gaan we nu bij KOVA tevreden achterover hangen? Nee hoor, dat hoeft u van ons niet te verwachten! Er staan ook voor 2018 vele prioriteiten op ons lijstje, waar u zeker de komende weken meer over gaat horen. Er zijn diverse raakvlakken met andere branches als we spreken over het verantwoord leren omgaan met gevaarlijke stoffen. Dankbaar zijn we ook, zeker naar alle relaties wiens vertrouwen we hebben mogen bewerkstelligen. U kunt ook in 2018 van ons op aan. Wat we beloven, doen we! Maar wel binnen onze eigen kaders, dat wil zeggen we willen mensen en organisaties kennis bij brengen in plaats van effe snel een papiertje laten halen.

Wij wensen iedereen een gezond en veilig 2018!

Anita van Os, Rik Massop en Henk Onderstal

Eerstkomende opleiding

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Schrijf je nu nog in!

19 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

plaagdieren

Willekeurige opleiding

Nascholing Voedselveiligheid 2 dagdelen (voorheen 25 punten)

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top