AANPASSINGEN DIA OPLEIDINGEN

Geschreven door Henk Onderstal Op maandag 23 oktober 2017 in de categorie Opleidingen.

Als Kennis- en Opleidingscentrum voor verantwoord leren omgaan met gevaarlijke stoffen, werken wij aan een voortdurende verbetering en afstemming van onze opleidingen aan enerzijds de wettelijke eisen en anderzijds de wensen van onze opdrachtgevers. In dat kader heeft KOVA BV besloten de eindtermen Bouwkunde voor de DIA ’s volledig te integreren in de 5 daagse opleiding.

Mensen die als Deskundig Inventariseerder Asbest DIA aan het werk of zijn, dienen te beschikken over een geldig certificaat SC 560. Binnen het certificatieschema was voorheen als entree- eis opgenomen, dat men diende te beschikken over een diploma Bouwkunde niveau 4 of een examen diende te doen hiervoor.

Doordat de bouwkunde- eisen zijn opgenomen in de certificatie- eisen voor DIA SC 560 hebben wij in nauw overleg met onze docenten en een aantal opdrachtgevers onze twee separate opleidingen geïntegreerd. Op deze wijze hoeven kandidaten met enige bouwkundige ervaring niet de aparte opleiding bouwkunde meer te volgen of te herhalen.

Alle bouwkundige begrippen zijn voorzien van een duidelijke uitleg, maar tevens hebben we daaraan gekoppeld welke asbesthoudende toepassingen men daar bij aan kan treffen. Deze nieuwe opzet laat zien dat onze slagingspercentages rond DIA hoger liggen dan voorheen. Door deze aanpassing kunnen onze docenten nog effectiever de lesstof behandelen, waardoor we de tijdsduur niet hoeven te verlengen.

Kijk voor meer toelichting bij onze opleidingen of stuur een mail naar info@kovabv.nl

Eerstkomende opleiding

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Schrijf je nu nog in!

19 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

plaagdieren

Willekeurige opleiding

Nascholing Biologische bestrijding AGRO markt 2 dagdelen (voorheen 25 punten)

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top