Wij willen vroeg beginnen met de traditionele eindejaarattenties die bedrijven aan hun relaties schenken. Maar doen dat op een wel heel spectaculaire manier!

Geen pakket met allerlei lekkers er in. Nee we doen dat door U een riante korting op één van onze beste opleidingen te geven. Waarom? We horen vaak dat er een groot prijsverschil zit tussen de verschillende cursussen en opleidingen. Dat klopt en de oorzaak daarvan ligt in de werkwijze en doelstellingen van een opleidingsinstituut.

 

Als Kennis- en Opleidingscentrum voor verantwoord leren omgaan met gevaarlijke stoffen, werken wij aan een voortdurende verbetering en afstemming van onze opleidingen aan enerzijds de wettelijke eisen en anderzijds de wensen van onze opdrachtgevers. In dat kader heeft KOVA BV besloten de eindtermen Bouwkunde voor de DIA ’s volledig te integreren in de 5 daagse opleiding.

Het nieuw examen voor DLP-R wordt aangeboden vanaf 1 januari 2018. Men kan zich inschrijven vanaf oktober de bij CROW. Graag brengen we samen met u in kaart hoeveel van uw huidige DLP 'ers "omgeschoold" moeten worden naar DLP-R. De indeling in veiligheidsklasse conform de CROW 400 betekent voor alsnog dat er veel minder werkzaamheden in een veiligheidsklasse ingedeeld zullen worden en dat er dus ook minder DLP nodig zal zijn.

Van werken waar wel een veiligheidsklasse van toepassing is, komt maar een klein deel in de hoogte klassen terecht zoals rood vluchtig en/of zwart. Alleen in deze klassen is een DLP-R nodig.

Via onze website en social media zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Ook verwijzen wij u naar de website van de CROW 400;                                         CROW 400 veelgestelde vragen

Op maandag 25 en dinsdag 26 september is er in Oosterbeek bij KOVA weer een opleiding DAV-1. Ons slagingspercentage voor DAV-1 ligt op 94%, dus bijna gegarandeerde slagingskans.

Geef je snel op, want er is nog een enkele plaats vrij.

Wees er snel bij!

Op verzoek organiseert KOVA BV in samenwerking met ReVaBo de cursus “ veilig en effectief werken met de10 ton meter “. De cursus is een combinatie van praktijk en theorie. Op het buitenterrein van ReVaBo trainen we met diverse onderdelen, o.a. de gevel- of dakelementen, de kubel, de werkbak e.d.

Door de examencommissie van ASCERT zijn de examens voor de Asbestdeskundige vernieuwd. Door KOVA BV is het opleidingsprogramma daar op aangepast om kandidaten zowel in theorie als in hun eigen praktijksituatie optimaal voor te bereiden op het examen.

 KOVA BV gaat net als u de komende dagen genieten van Koningsdag. Maar daarna gaan we weer volop los met diverse opleidingen. Op 1 en 2 Mei is er de opleiding Deskundig Asbest Verwijderaar-1 en op 3 en 4 Mei Deskundig Asbest Verwijderaar -2. Deze personen doen op 5 Mei via Ibex examen.

 

Van 8 tot en met 12 Mei is er de opleiding Deskundig Toezichthouder Asbest DTA in deze 5 daagse opleiding worden kandidaten opgeleid voor de toezichthoudende taken bij asbestverwijdering. 

Komende weken wederom veel opleidingsactiviteiten

Op basis van de door het CCVD ASCERT vastgestelde eindtermen worden er examens DIA afgenomen. KOVA BV heeft haar opleidingen daar dan ook op afgestemd door o.a. een nieuw boek voor de opleiding te ontwikkelen.
Één van de wezenlijke verschillen ten opzichte van de oude eindtermen is, dat iemand die DIA examen doet voortaan geen entree- eis voor Bouwkunde niveau 4 meer heeft. Echter is daarvoor in de plaats gekomen, dat er in het eindtermen ten aanzien van bouwkunde eisen zijn gesteld.
Dat betekent dat zowel nieuwe mensen die DIA examen gaan doen, als ook mensen die na 3 jaar wederom een her- examen DIA gaan doen op het examen bouwkunde vragen krijgen voorgeschoteld.

 

DIA OPLEIDING EN BOUWKUNDE

Op 10 mei organiseert KOVA weer een opleiding DAA. Na afloop van deze opleiding is de cursist voldoende voorgelicht om asbestwerkzaamheden uit te voeren die vallen onder risicoklasse 1. De cursist kan asbestverdachte materialen herkennen in bouw- en sloopafval en puin, kent de risico’s van het werken met asbest, weet hoe die risico’s kunnen worden beperkt en weet welke maatregelen getroffen moeten worden om veilig te kunnen werken.

Opleiding Deskundig Acceptant Asbest

Voortaan is er ook de mogelijkheid om de opleidingen van KOVA BV in het westen van Nederland te volgen. Dit op velerlei verzoek van opdrachtgevers die de kwaliteit en betrokkenheid vanuit de vorige opzet bij BEST Opleidingen kennen en willen handhaven. Dat kan nu, vanaf 18 en 19 april. 

KOVA Opleidingen in Papendrecht

Eerstkomende opleiding

Deskundig Asbest Verwijderaar 1 (DAV-1)

Schrijf je nu nog in!

13 aug. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

gasmeten

Willekeurige opleiding

Herhaling Gasmeten EX-OX-TOX

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top