Mevrouw van Ark doeslief!!!

Beste mevrouw van Ark, weet u dat er elke ochtend ruim 7200 mensen in Nederland vroeg aan het werk gaan om te zorgen dat asbesthoudend materiaal op een veilige en milieuverantwoorde wijze wordt verwijderd?

Weet u,

  • dat deze mensen allemaal een goede opleiding hebben gevolgd om hun werk veilig te doen? Voor henzelf maar zeker ook voor de omgeving?
  • dat asbestwerkers nu al maandenlang in de media behoorlijk negatief ten toon worden gesteld?

Weet u,

  • dat ASCERT met name steunt op zeer veel vrijwilligers die hun kennis en kunde gratis en voor niets aanbieden, om zo hun werkzaamheden nog beter te professionaliseren?
  • dat we als asbestwerkers doodmoe en misselijk worden van de negatieve beïnvloeding die sommige organisaties naar buiten brengen? Omdat ze teveel geld denken kwijt te raken aan asbestwerkzaamheden? Dat zij risico’s berekenen op een wijze waar je alle kanten mee op kan? Waar men aan de hand van grote marges elk risico zo klein kan maken als je maar wil?

Weet u,

  • dat dezelfde stuwende kracht achter die negatieve publiciteit al jaren lid is van zowel het Centraal College van Deskundigen en de werkkamers, waar we uw regels en voorstellen bespreken? Dat juist deze organisatie het voorstel om meer studie te doen naar risicogericht asbestbeleid heeft tegen gehouden?

Weet u,

  • dat we een goede opleiding hebben gevolgd en we heel goed weten wat de risico’s van asbest zijn?
  • dat het pijn doet te horen dat de risico’s van asbest worden overschat, terwijl we wel enkele collega’s aan asbest hebben verloren?

Beste mevrouw van Ark, doe ’s lief en breng onze opmerkingen morgen eens naar voren in het Tweede Kameroverleg.

Doe ’s lief,

  • mevrouw van Ark en kom eens samen met enkele Kamerleden een opleidingsdag mee maken.
  • en laten voor en tegenstanders van het huidige asbestbeleid nu eens SAMEN werken aan regels.

Doe ’s lief!

  • Vertelt u de leden van de Tweede Kamer eens dat ze de asbestsector op een normale wijze benaderen. Vertel ze dat we trots zijn op ons vak en dat we alle mensen die vinden dat het anders kan graag uitnodigen met ons als asbestwerkers in gesprek te gaan.

 

 

 

Does lief

Binnen de plaagdierbranche vinden allerlei ontwikkelingen plaats. Het werken met bestrijdingsmiddelen wordt steeds meer aan banden gelegd middels de wet- en regelgeving. Dat vraagt om een andere kijk en werkwijze om plaagdieren te beheersen en ook om een andere manier van opleiden.

KOVA start binnenkort met opleidingen voor de plaagdierbranche.

Onze leslokalen zijn vernieuwd en helemaal up-to-date.

Leslokalen vernieuwd

Nu de website van KOVA BV een week in de lucht is, kunnen we u trots melden dat u ons goed weet te vinden. Veel vragen komen binnen over ons pakket aan opleidingen, de mogelijkheden en de termijnen.

Website KOVA BV wordt druk bezocht

Henk Onderstal start KOVA, een nieuw opleidingsinstituut. KOVA staat voor Kennis- en Opleidingscentrum voor Vezels en Agentia. Dit opleidingsinstituut bouwt voort op de kennis van Best Opleidingen, maar heeft ook een aantal nieuwe opleidingen. Resultaat is een breed en laagdrempelig kenniscentrum.

Best Opleidingen maakt nieuwe start: KOVA

Nadat vorig jaar alle officieren van de brandweer Regio Kennemerland een driedaagse opleiding asbest en brandweer hebben gevolgd is het in 2016 de beurt aan alle bevelvoerders.

KOVA verzorgt opleidingen Veiligheidsregio Kennemerland

BEST Opleidingen ontvangt vanaf 19 augustus 2013 de cursisten op een geheel nieuwe locatie met meerdere cursuslokalen en geheel nieuwe trainingsbaan met de meest moderne apparatuur.

Eerste cursussen vanaf nieuwe locatie

Het team van BEST Opleidingen is er enorm trots op te kunnen bekend maken dat we gaan verhuizen naar een prachtig pand aan de Stuartweg in Vianen.

Voorkom stillegging van installaties of shutdowns met snelle, slimme en veilige asbestsaneringen.

Eerstkomende opleiding

Deskundig Asbest Verwijderaar 1 (DAV-1)

Schrijf je nu nog in!

13 aug. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

plaagdieren

Willekeurige opleiding

Nascholingsdag: Ratten academy 2 dagdelen (voorheen 25 punten)

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top