Op woensdag 19 juni om 19:00 uur is de speciale vertoning van de documentaire Ademloos. Ademloos vertelt een David versus Goliath verhaal dat vertrekt vanuit onze Vlaamse achtertuin maar tentakels heeft tot in het verre India. De film laat zien hoe moedige enkelingen de strijd aangaan met een wereldindustrie die duizenden doden op zijn geweten heeft, maar daar geen rekenschap voor wil afleggen.

De film wordt ingeleid door Henk Onderstal, directeur van KOVA, het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in onder andere de asbestbranche. Na afloop nodigen wij je uit om met een drankje in ons theatercafé na te praten. Laat onze maandelijkse HT Docs je inspireren en onverwachts je blik verruimen.

Wat Gij niet wilt dat U geschiedt...........

De brancheverenigingen Veras en VVTB hebben gezamenlijk een brandbrief geschreven aan onder andere mevrouw Van Ark, staatssecretaris van ministerie van SZW. 

Wij staan achter deze brief. Het kan niet zo zijn dat het feit dat voor de bescherming van werknemers en omgeving tegen asbestblootstelling juist de borging van veilig en gezond werken in de asbestsanering cruciaal is en dat daarop ook een belangrijk deel van de huidige regelgeving in het ‘asbeststelsel’ is gebaseerd, wordt veronachtzaamd. 

Hieronder een kopie van de brandbrief:

Brandbrief Veras en VVTB aan mevrouw Van Ark

Bezint eer gij begint ...................!

Deze week las ik op Linkedin een oproep van TNO. TNO is op zoek naar meetgegevens rond asbestdaken. Dit roept bij mij vragen op!

In 2010 heeft TNO onderzoek gedaan waaruit bleek dat het risico op emissie groter was, dan tot nu toe was aangenomen. In 2018 weet TNO blijkbaar niet (meer) wat voor risico’s de verwijdering van asbestdaken oplevert.

Persbericht

KOVA breidt uit met opleidingen voor de plaagdierenbranche.

Vanaf deze maand biedt kennis- en opleidingscentrum KOVA opleidingen en nascholingsdagen aan voor de plaagdierenbranche vanuit Oosterbeek. Er is grote vraag onder plaagdierspecialisten naar een opleider die het totaal anders aanpakt: een toegankelijk theoretisch deel met vervolgens opdrachten in praktijksituaties. Dit wordt gecombineerd met e-learning. Door het volgen van de opleidingen kunnen plaagdierspecialisten beter inspelen op de veranderende wet- en regelgeving.

KOVA breidt uit met opleidingen voor de plaagdierenbranche

Afgelopen week zag ik twee berichten op internet. Het bericht met bovenstaande foto van Buienradar, aangaande het geringe zicht dat men op die dag zou hebben en het bericht over de asbestregelgeving. Deze laatste met een scala aan reacties.

Diverse mensen hebben me de afgelopen tijd gevraagd: “Henk, hoe zit het nu? Waarom zijn er zoveel regels en wie bepaalt nu wat? Na wat simpele uitleg (' u weet wel ... Gezond Boeren Verstand) waren de meeste mensen van mening dat het toch een zeer ingewikkelde materie is.

En dat is nu precies de uitdaging voor KOVA BV als Kennis- & Opleidingscentrum!

DOOR DE BOMEN HET ‘ASBESTBOS’ NIET MEER ZIEN.

Kan ik daar wat aan doen?

Kort na de Tweede Wereldoorlog werd Postbus 51 ingesteld. Burgers konden met hun vragen en opmerkingen via postbusnummer 51 bij de overheid terecht. Vanaf de jaren zestig werden er ook spotjes op radio en televisie uitgezonden. Ook in die spotjes werd steeds verwezen naar het postbusnummer. Later werd het ook mogelijk om via een website en email vragen te stellen. De website is nu ook opgeheven.

Ik moest aan dat programma denken, kijkende naar de reacties op mijn Linkedin- post rond “ Verantwoord Opdrachtgeverschap binnen een gezonde en veilige werkomgeving”. Ik stelde dat het voor opdrachtgevers die te maken hebben met asbest in hun bouwwerken of objecten van belang was. Vaak denkt men: " Asbestbedrijven en hun mensen zijn gecertificeerd, dus zal het wel goed gebeuren".

 

 

 

Dáág 2017, WELKOM 2018

Deze laatste dagen van 2017 zijn bij uitstek bedoeld om achter- maar vooral vooruit te kijken. Op het kantoor van KOVA BV worden de dagen tussen Kerst en Nieuwjaar gebruikt om 2017 af te ronden en onze zaken te archiveren. Ook vinden we het goed om de telefoon te bemensen, voor advies of ondersteuning!

 

KOVA in de rechtszaal

Van de ruim 125.000 Vereniging van Eigenaren (VvE’s) in Nederland blijkt dat meer dan de helft niet weet óf er asbest in de appartementen aanwezig is. Wanneer men dan toch geconfronteerd wordt met asbestwerkzaamheden, leidt dat vaak tot onbegrip. Gevolg was onlangs een rechtszaak, waar KOVA BV als kennis- en opleidingscentrum voor de VvE de zaken mocht behartigen met goed gevolg.

Bananenrepubliek

Nederland afgezakt naar een bananenrepubliek?

Deze vraag stelde een Europese opdrachtgever mij nadat hij het rapport van KOVA BV had gelezen over straalgrit. Ik moet u eerlijk zeggen, ik had me zelf die vraag ook al ettelijke malen gesteld.

Als een willekeurige opdrachtgever samen met een asbestonderzoeksbureau en verwijderingsbedrijf een validatie wil doen om asbestwerkzaamheden om moverende redenen in een andere risicoklasse te krijgen, dan duurt het jaren en vele goed opgezette onderzoeken en werkplannen, voordat het zo ver is.

Alleen bij straalgrit heeft het slechts enkele weken geduurd tot de Inspectie SZW na studie van TNO en enkele andere onderzoeksbureau ’s / laboratoria er uit waren. 

Eerstkomende opleiding

Deskundig Asbest Verwijderaar 1 (DAV-1)

Schrijf je nu nog in!

13 aug. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

asbest

Willekeurige opleiding

Deskundig Asbest Verwijderaar 2 (DAV-2)

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top