Nieuws

Wat Gij niet wilt dat U geschiedt...........

Geschreven door Henk Onderstal in de categorie Algemeen.

Wat Gij niet wilt dat U geschiedt........... Op donderdag 13 juni 2019

 

Op woensdag 19 juni om 19:00 uur is de speciale vertoning van de documentaire Ademloos. Ademloos vertelt een David versus Goliath verhaal dat vertrekt vanuit onze Vlaamse achtertuin maar tentakels heeft tot in het verre India. De film laat zien hoe moedige enkelingen de strijd aangaan met een wereldindustrie die duizenden doden op zijn geweten heeft, maar daar geen rekenschap voor wil afleggen.

De film wordt ingeleid door Henk Onderstal, directeur van KOVA, het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in onder andere de asbestbranche. Na afloop nodigen wij je uit om met een drankje in ons theatercafé na te praten. Laat onze maandelijkse HT Docs je inspireren en onverwachts je blik verruimen.

Lees verder

AANPASSING WERKWIJZE VERWIJDEREN ASBESTHOUDEND BEGLAZINGSKIT

Geschreven door Henk Onderstal in de categorie Opleidingen.

Op dinsdag 11 juni 2019

Vanaf 10 juni is de aanpassing van beglazingskit in SMART live. De tekst van het protocol dat hierbij van toepassing is wordt op de SMART vermeld. Voor het aanpassen van eerdere inventarisatierapporten is het hier toegestaan met een inlegvel te werken. Dit is in de SCa-100 geregeld en staat beschreven onder het deel “Gebruik inlegvel”.

verderop vindt u een of meer alternatieve handelingen die zouden leiden tot een lagere risicoclassificatie of een ander werkplan dan de door u gekozen handeling. Door KOVA wordt in de instructie risicoklasse 1 werkzaamhedenextra aandacht besteedt aan dit onderwerp.

Lees verder

Asbest en plaagdieren ...

Geschreven door Ineke Kries in de categorie Algemeen.

Asbest en plaagdieren ... Op maandag 13 mei 2019

Waar asbest en plaagdieren samenkomen...

Lees verder

Brandbrief Veras en VVTB aan mevrouw Van Ark

Geschreven door Ineke Kries in de categorie Algemeen.

Brandbrief Veras en VVTB aan mevrouw Van Ark Op maandag 18 maart 2019

De brancheverenigingen Veras en VVTB hebben gezamenlijk een brandbrief geschreven aan onder andere mevrouw Van Ark, staatssecretaris van ministerie van SZW. 

Wij staan achter deze brief. Het kan niet zo zijn dat het feit dat voor de bescherming van werknemers en omgeving tegen asbestblootstelling juist de borging van veilig en gezond werken in de asbestsanering cruciaal is en dat daarop ook een belangrijk deel van de huidige regelgeving in het ‘asbeststelsel’ is gebaseerd, wordt veronachtzaamd. 

Hieronder een kopie van de brandbrief:

Lees verder

Does lief

Geschreven door Ineke Kries in de categorie KOVA.

Does lief Op dinsdag 5 maart 2019

Mevrouw van Ark doeslief!!!

Beste mevrouw van Ark, weet u dat er elke ochtend ruim 7200 mensen in Nederland vroeg aan het werk gaan om te zorgen dat asbesthoudend materiaal op een veilige en milieuverantwoorde wijze wordt verwijderd?

Weet u,

  • dat deze mensen allemaal een goede opleiding hebben gevolgd om hun werk veilig te doen? Voor henzelf maar zeker ook voor de omgeving?
  • dat asbestwerkers nu al maandenlang in de media behoorlijk negatief ten toon worden gesteld?

Weet u,

  • dat ASCERT met name steunt op zeer veel vrijwilligers die hun kennis en kunde gratis en voor niets aanbieden, om zo hun werkzaamheden nog beter te professionaliseren?
  • dat we als asbestwerkers doodmoe en misselijk worden van de negatieve beïnvloeding die sommige organisaties naar buiten brengen? Omdat ze teveel geld denken kwijt te raken aan asbestwerkzaamheden? Dat zij risico’s berekenen op een wijze waar je alle kanten mee op kan? Waar men aan de hand van grote marges elk risico zo klein kan maken als je maar wil?

Weet u,

  • dat dezelfde stuwende kracht achter die negatieve publiciteit al jaren lid is van zowel het Centraal College van Deskundigen en de werkkamers, waar we uw regels en voorstellen bespreken? Dat juist deze organisatie het voorstel om meer studie te doen naar risicogericht asbestbeleid heeft tegen gehouden?

Weet u,

  • dat we een goede opleiding hebben gevolgd en we heel goed weten wat de risico’s van asbest zijn?
  • dat het pijn doet te horen dat de risico’s van asbest worden overschat, terwijl we wel enkele collega’s aan asbest hebben verloren?

Beste mevrouw van Ark, doe ’s lief en breng onze opmerkingen morgen eens naar voren in het Tweede Kameroverleg.

Doe ’s lief,

  • mevrouw van Ark en kom eens samen met enkele Kamerleden een opleidingsdag mee maken.
  • en laten voor en tegenstanders van het huidige asbestbeleid nu eens SAMEN werken aan regels.

Doe ’s lief!

  • Vertelt u de leden van de Tweede Kamer eens dat ze de asbestsector op een normale wijze benaderen. Vertel ze dat we trots zijn op ons vak en dat we alle mensen die vinden dat het anders kan graag uitnodigen met ons als asbestwerkers in gesprek te gaan.

 

 

 

Lees verder

Bezint eer gij begint..........!

Geschreven door Henk Onderstal in de categorie Algemeen.

Op vrijdag 14 december 2018

Bezint eer gij begint ...................!

Deze week las ik op Linkedin een oproep van TNO. TNO is op zoek naar meetgegevens rond asbestdaken. Dit roept bij mij vragen op!

In 2010 heeft TNO onderzoek gedaan waaruit bleek dat het risico op emissie groter was, dan tot nu toe was aangenomen. In 2018 weet TNO blijkbaar niet (meer) wat voor risico’s de verwijdering van asbestdaken oplevert.

Lees verder

KOVA Opleidingen op diverse lokaties

Geschreven door Henk Onderstal in de categorie Opleidingen.

KOVA Opleidingen op diverse lokaties Op vrijdag 30 november 2018

Ook opleidingen in Limburg

Als Kennis- en Opleidingscentrum zijn in principe de opleidingen niet beperkt tot onze unieke vestiging in Oosterbeek. Bij genoeg deelname kunnen incompany- opleidingen ook verzorgd worden op allerlei locaties in Nederland.

In november mochten we als KOVA een opleiding verzorgen in het Asbestcentrum Limburg. Dit centrum in Horst is een initiatief van Bouwmensen en men zorgt met moderne, goede en praktijkgerichte opleidingen voor voldoende opgeleide en gekwalificeerde vakkrachten in de bouwbranche.

 

Lees verder

Reacties uit de plaagdierenmarkt...

Geschreven door Ineke Kries in de categorie Opleidingen.

Reacties uit de plaagdierenmarkt... Op dinsdag 27 november 2018

De afgelopen week hebben we aan een aantal mensen gevraagd hoe ze de nieuwe  plaagdieropleidingen van KOVA  ervaren. De insteek van praktijkgericht, actief leren, veel interactie met de deelnemers en eigenlijk op een andere manier leren, kun je wel van tevoren bedenken maar komt het ook zo over? 

Lees verder

Unieke nascholing voor de plaagdierenbranche bij KOVA

Geschreven door Ineke Kries in de categorie Opleidingen.

Op dinsdag 2 oktober 2018

KOVA is dit jaar gestart met opleidingen voor de plaagdierenbranche. Binnen deze branche zie je de verschuiving van bestrijding naar beheersing. Het voorkomen van plaagdieren zorgt voor minder schade en risico's voor bedrijfsprocessen. Deze mindset vraagt om andere nascholingen. 

 Zo hebben wij een unieke nascholing in samenwerking met Colbrand gemaakt: Inspecteren en auditeren in een foodomgeving'. Colbrand is producent van bekende broodbelegmerken, ontbijtgranen en siropen. 

Bekijk hier ons introductiefilmpje.

Deze nascholing vindt plaats op 16 oktober en 12 december bij Colbrand in Utrecht.

 

Lees verder

Wijzigingen Arbeidsomstandighedenbesluit en de effecten voor de asbestsector Op woensdag 18 juli 2018

Op gezette tijden wordt nagegaan of de regelgeving op Arboterrein nog klopt. Dat heeft geleid tot de voorgelegde wijziging van het Arbo-besluit. Deze wijzigingen zijn 5 juli 2018 gepubliceerd en de einddatum voor consultatie is 2 augustus 2018.

De wijzigingen in het Arbeidsomstandighedenbesluit hebben deels tot doel om uitsluitend technische aanpassingen of correcties te realiseren. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijzigingen in andere wetgeving, het laten vervallen van inmiddels uitgewerkte bepalingen of om wijzigingen die noodzakelijk zijn om de tekst in lijn te laten zijn met de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Daarnaast is de tekst van een aantal bepalingen verduidelijkt. Dat betreft met name bepalingen over het uitbesteden van taken door certificerende instellingen, het gebruik van apparaten en beveiligingsmiddelen bij explosiegevaar, het voorkomen van valgevaar, over Veiligheidsinformatiebladen in relatie tot gevaarlijke stoffen en over aanvullende voorlichting en aanvullend onderricht aan werknemers voor wie gevaar bestaat voor blootstelling aan asbeststof.

Verder zijn enkele bestaande artikelen nader uitgewerkt of gewijzigd. Daarbij gaat het om de meldingstermijn van asbestverwijderingswerkzaamheden in geval van spoedeisende situaties, kraanmachinisten die asbest verplaatsen, maar ook over pauzes bij beeldschermwerk.

Een belangrijke wijziging welke we willen uitlichten is de eis voor (kraan-)machinisten

Lees verder

Eerstkomende opleiding

Herhaling Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (hDTA)

Schrijf je nu nog in!

19 jun. 2019

Wat doet KOVA

KOVA is het kennis- en opleidingscentrum voor het verantwoord leren werken in de asbest-, riool- en plaagdierenbranche.  

Meer over KOVA

plaagdieren

Willekeurige opleiding

Leerling Bestrijdingstechnicus (instap)

Bekijk opleidingen

Meer informatie aanvragen

Bij KOVA kun je vrijblijvend informatie aanvragen over onze opleidingen, trainingen of wanneer je andere vragen hebt. Vul het formulier in zodat wij contact kunnen opnemen!

Bij het versturen van dit formulier verstrekt u persoonsgegevens aan ons.

Top